Faq

Aby rozpocząć kurs w dowolnym ośrodku szkolenia kierowców należy wyrobić dokument nazwany Profilem Kandydata na Kierowcę. Jest to ciąg liczb wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce zameldowania. W Mińsku Maz. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego znajduje się przy ul. Kościuszki 3 (vis a vis dużego parkingu). Aby otrzymać ten dokument musimy złożyć: wniosek (do pobrania w biurze ośrodka lub Starostwie), 1 fotografię do Prawa Jazdy, badania lekarskie, okazać dowód lub paszport (w przypadku braku: zaświadczenie o zameldowaniu pobranego z odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy) oraz zaświadczenie/zgodę rodziców (do pobrania w ośrodku).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2014 r. badanie lekarskie to koszt 200 zł. Orzeczenie wydawane jest na daną grupę kategorii. W naszym przypadku jest to: kat.B.

Aby rozpocząć kurs kat. B trzeba osiągnąć minimalny wiek 17 lat i 9 miesięcy.

O długości trwania kursu w dużej mierze decydują sami kursanci. Zależy to bowiem od wielu czynników m.in. dyspozycyjności, szybkości przyswajania wiedzy oraz umiejętności kursanta. W LUZZ-ie najszybsi zdają prawko nawet w 1,5 miesiąca!

Oczywiście, po zakończonym szkoleniu kursant ma prawo zdać egzamin państwowy w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym w całym kraju.

Tak, jest taka możliwość.

O tym w jakim mieście kursant będzie zdawał egzamin decyduje on sam. Najczęściej wybierane są dwa najbliżej położone miasta od naszego ośrodka szkolenia. WORD Siedlce utworzył oddział zamiejscowy w Garwolinie, oznacza to, że zarówno w jednym, jak i w drugim mieście kursanci zdają na tych samych samochodach z tymi samymi egzaminatorami. Wybór należy więc do Ciebie!

Tak, jest to nawet wskazane, aby już podczas kursu zniwelować do minimum stres towarzyszący podczas egzaminu państwowego. Wsiadając do samochodu z innym instruktorem oswajamy się ze zmianami jakie będą z pewnością czekać w przyszłości.

W naszym ośrodku obowiązuje zasada: ZAPISY NON STOP, oznacza to, że możesz zapisać się na kurs w dowolnym momencie po wyrobieniu Profilu Kandydata na Kierowcę i po dostarczeniu dokumentów uczestniczyć w zajęciach nawet tego samego dnia.

Najczęściej zadawane pytania. Zobacz! Zobacz! Zobacz!

Najczęściej zadawane pytania. Zobacz! Zobacz! Zobacz!

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIE? napisz! napisz! napisz! napisz! napisz! napisz! napisz! napisz! napisz!

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIE? napisz! napisz! napisz!

Znajdź nas! nas! nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00
UL. Topolowa 4 LOK. 10 Mińsk Maz.